Mateřská škola

Nástěnka mateřské školy

Aktuality mateřské školy

O naší školce

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu – Základní a mateřská škola Žerotín, příspěvková organizace. Zřizovatelem školy je Obecní úřad Žerotín.

Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Přijímáme děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Ve škole máme smíšené oddělení, pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu – „Pohádková školička“. Snažíme se děti vést k samostatnosti a zájmu a dát jim dobré základy do života i vzdělávání.

Cílem naší práce je, aby naši školku opouštěly spokojené, zdravé, citlivé a sebevědomé děti. Děti, které dovedou pozorovat, vnímat, naslouchat, dovedou komunikovat s okolím, umí se podělit o své pocity, přání. Při práci klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti.

Úzce spolupracujeme s rodiči, kteří se ochotně a rádi zapojují do akcí.

S dětmi užíváme tyto prostory: hernu, třídu, šatnu, hygienické zařízení a jídelnu. Za budovou školy využíváme prostornou zahradu s množstvím zeleně a vybavením pro pobyt dětí venku, jejich hru a rekreaci (houpadla, průlezky, kolotoč, dopravní dráhu pro koloběžky a odrážedla, pracovní stoly s lavičkami, pískoviště, kreslící tabuli, venkovní domeček na hraní apod.).

Fotogalerie