Jdeme na to společně
Previous slide
Next slide

O naší škole

Jsme malá vesnická malotřídní škola. Navštěvují nás děti od 1. do 5. ročníku a všichni se tu navzájem dobře známe.

Letos jsou spojeny první a druhý ročník ve třídě I. a třetí, čtvrtý a pátý ročník ve třídě II. Vyučování probíhá ve třech učebnách. Podle potřeby se dělíme na skupiny.

Učíme se nejen ve škole, ale podnikáme společně také mnoho dalších věcí: pořádáme různé projektové dny, tvořivé dílny, besedy, besídky a divadla pro veřejnost, exkurze, účastníme se soutěží a jezdíme na školu v přírodě.

Pro výuku i odpočinek využíváme spolu s mateřskou školou školní zahradu. K pohybovým aktivitám máme k dispozici místní hřiště a tělocvičnu, ke kulturním programům Kulturně společenské zařízení v blízkosti školy.

Ve škole vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru, aby se tu dětem líbilo, dobře učilo a cítily se zde bezpečně. Vedeme děti k odpovědnosti, ke vzájemné spolupráci, respektování jeden druhého. Při nižším počtu žáků máme možnost individuálně přistupovat ke každému z nich, věnujeme se znevýhodněným i nadaným žákům podle jejich potřeb. V odpoledním čase po vyučování se mohou děti účastnit kroužků.

Součástí naší organizace je také školní družina a mateřská škola.

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, při výuce je možno využívat počítače nebo interaktivní tabule.

Rádi bychom, aby nejen žáci, ale i rodiče přicházeli do školy rádi, jsou u nás vítáni. Spolupráce rodičů a školy je vždy důležitá.

Jedeme na to společně!

Co se u nás děje

Kalendář základní školy

Kalendář mateřské školy

Máme skvělý tým profesionálů

Mgr. Slimaříková Marie
Ředitelka Školy, třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku
Mgr. Růzena Máčalová
třídní učitel 4. a 5. ročníku
Mgr. Markéta Stloukalová
Učitelka
Mgr. Zuzana Naňáková
asistent pedagoga
Mgr. Jana Sládková
asistent pedagoga, vychovatelka
Mgr. Pavla Pechrová
asistent pedagoga
Renata Ošťádalová
Zástupce ředitelky mš
Nicol Čechová Machová
Učitelka mš
Yvona Růžičková
asistent pedagoga mš
Bronislava Buchtová
provozní pracovnice - školnice
Mgr. Ludmila Zavadilová
asistentka pedagoga
Jana Němcová
Provozní pracovnice